Technický dozor stavby

Během realizací staveb nabízím provádění technického dozoru investora. Technický dozor pracuje výhradně pro stavebníka a kontroluje za něj technickou kvalitu stavby a prováděných prací.

Pro svépomocné stavebníky to dále může být možnost zkonzultovat navržená řešení, jejich provádění a vyhnout se tak prvotním nezdarům nebo ohlídat a zkontrolovat práci po jednotlivých řemeslnicích. Téměř všechny stavební práce a postupy jsem si vlastnoručně vyzkoušel a tak můžu předat cenné zkušenosti ze stavby. Případně můžeme také doporučit ověřené řemeslníky nebo firmy, s nimiž máme dobrou zkušenost. V rámci realizací staveb zprostředkovávám také kvalitní měření blower-door testem a termografickou analýzu stavby.

  • Konzultace, poradenství a technický dozor na stavbě stojí od 500 Kč/hod + doprava 9 Kč/km z Prahy. Účtování se provádí po 5 minutách, minimální účtovaný čas je 15 minut a do času se započítává také čas na studium dodaných podkladů.