Energetické koncepce a optimalizace

Provádíme energetické optimalizace pasivních domů podle české metodiky TNI nebo PHPP (Passive House Planning Package). Díky tomu je možné již v počátcích návrhu maximálně využít potenciálu pasivní stavby a ušetřit nemalé finanční prostředky na její realizaci.

  • Optimalizace pasivního domu v PHPP - 6 tis. Kč
  • Na základě energetické náročnosti stavby, územních možností a požadavků stavebníků navrhujeme nejvhodnější technická řešení pro zajištění vytápění, ohřevu vody, větrání nebo využití obnovitelných zdrojů. Všechny tyto systémy spolu souvisí, takže promyslet energetickou koncepci jako celek již ve fázi návrhu více než doporučujeme.

  • Kompletní projekt energetiky (vytápění, příprava teplé vody, solární systémy, větrání) - 12 tis. Kč
  • Průkazy energetické náročnosti

    Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je podle energetického zákona od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. zateplení, výměna oken, přístavba či rekonstrukce budovy) a také při prodeji nebo pronájmu budov. Nejste-li si jisti, zda je právě pro váš stavební záměr PENB nutný, kontaktujte místní stavební úřad nebo nás, rádi vám poradíme.

  • Průkaz energetické náročnosti pro rodinný dům - 4 až 5 tis. Kč
  • Ostatní objekty (bytové domy, administrativní a veřejné stavby) - podle rozsahu od 7 tis. Kč