Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení, výměna oken apod.), náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

  • Energetický posudek pro program Nová zelená úsporám v oblasti A a B - 12 až 17 tis. Kč
  • Energetický posudek pro program Nová zelená úsporám v oblasti C - 5 tis. Kč